KOULUTUS
Mittaviiva kouluttaa rakennusalan tuotannonsuunnittelun ammattilaisia. Koulutuksissa yhdistyvät puhuminen ja tekeminen, oppiminen ja oivaltaminen sekä teoria ja käytäntö.
 
   
TUTKIMUS & KEHITYS
Olemme jo yli 20 vuoden ajan tutkineet rakennusalan tuotantoa ja tuotannonsuunnittelua. Tutkimustyön tulokset julkaistaan alan ammattikirjallisuutena, mm. Ratu-tiedostona. Lisäksi olemme olleet mukana kehittämässä rakennusalalle suunnattuja digitaalisia julkaisuja sekä laskentaohjelmia.
 
   
TIEDON TUOTTAMINEN JA TYÖVÄLINEET
Teemme yhteistyössä asiakkaiden kanssa ammattialan oppaita ja kirjallisuutta.