Tarkistuslistojen osoite on muuttunut, se on nykyisin http://www2.mittaviiva.fi/tarkistuslista/.