Kehitämme

Mittaviiva kehittää sekä rakennusalan toimintamalleja että käytettäviä välineitä läheisessä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Kustannuslaskimia on vuosien varrella tuotettu monen laajuisia ja monille eri tahoille. Laskimista merkittävin on yhteistyössä Rakennustiedon kanssa tuotettu RT Kustannuslaskin, jonka aiemmat versiot tunnettiin nimellä KlaraNet ja Klara.biz. Mittaviivan myös tuottanut kustannuslaskimia mm. Maanmittauslaitokselle, Liikennevirastolle ja ELY-keskuksille, Betoniteollisuus Ry:lle sekä talopakettivalmistajille.

Ratu-laskin perustuu Ratu-hankkeen työmenekki- ja työryhmätietoihin. Laskuri on saatavilla Ratu Net ja Ratu CD -palveluissa. Taulukkolaskentaan perustuvalla laskimella pystyy arvioimaan kohteen määrätiedon avulla työnkestoa.

Muita laskimia on tuotettu mm. aikataulutukseen sekä routaeristyksen laskentaan.

Rakennusalan toimintamallien ja tuottavuuden kehittäminen on Mittaviivan keskeisintä osaamista. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, mutta myös julkisrahoitteisissa hankkeissa, joissa hyödynnetään mm. Lean Construction osaamista ja uudenlaisten yhteistyömenetelmien kehittämistä.

Rakennusalan turvallisuuden parissa Mittaviiva kehittää parhaillaan alan yhteistä ePerehdytystä rakennusyritysten käyttöön. Mittaviiva on aikaisemmin kehittänyt mm. Turvallisesti raksalla -pelin jossa käsitellään pelin muodossa rakennushankkeen turvallisuusasioita. Kehitystyön tarkoitus on tarjota alalle parempia työvälineitä turvallisuuden varmistamiseksi ja muuttaa kulttuuria paremmin turvallisuusasiat huomioivammaksi.

Tietomallintamisen tulo rakennusalalle muuttaa sekä suunnittelun että työmaatuotannon toimintamalleja ja -käytäntöjä. Mittaviivan työntekijöitä oli mukana jo RYM-SHOKin PRE-ohjelmassa (2010-2015), jossa kehitettiin uudenlaisia yhteistyömalleja rakennushankkeissa (mm. solmutyöskentely ja Last Plannerin käyttö suunnittelunohjauksessa). Yhteistyö Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa jatkuu edelleen. Mittaviiva tarjoaa myös yrityskohtaista kehitystukea tietomallintamisen käyttöönotossa.

Uudenlaiset yhteistyömenetelmät kuten LastPlanner suunnittelun- ja tuotannonohjauksessa tai solmutyöskentely (suomalainen sovellus BigRoom-työskentelystä) ovat keskeinen osa Mittaviiva kehitystoimintaa, joilla pyritään varmistamaan entistä parempi tuottavuus ja yhteistyö hankkeissa.

Mittaviivalla on vankka osaaminen ja kokemus tutkimus&kehitysrahoitusten hakemisessa. Rahoituksen haku –apua tarjotaan myös muille tahoille.