Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi, Ihku

Mittaviiva on ollut vuodesta 2018 lähtien mukana Ihku-allianssissa (Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi), joka kehittää laskentalogiikaltaan panostasolle asti avointa infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmää. Kyseessä on selainpohjainen laskentajärjestelmä erityisesti tilaajien ja suunnittelijoiden käyttöön. Ihku-laskentapalvelun rakennusosalaskenta julkaistiin vuonna 2021 ja parhaillaan kehitämme hankeosalaskentaa aiempiin suunnitteluvaiheisiin, joka julkaistaan vuonna 2022. Hankeosalaskenta mahdollistaa kustannuslaskennan ja eri toteutusvaihtoehtojen vaihtoehtovertailut jo suunnittelun alkuvaiheissa.

Mittaviiva on tuonut allianssiin erityisosaamista kustannustiedon keräämisestä, analyysista sekä kustannuslaskentaohjelmien tuottamisesta ja ylläpidosta. Mittaviivalla on vuosien kokemus mm. Ratu-tutkimuksen, panospohjaisen RT-kustannuslaskenta -ohjelman ja kustannustietoa käsittelevän kirjallisuuden toteutuksesta. Mittaviivalle allianssi on ollut suuri päänavaus infrarakentamisen maailmaan. Aikaisemmissa hankkeissa Mittaviiva on keskittynyt erityisesti talonrakennuspuolen hankkeisiin, mutta allianssi on laajentanut osaamista uusille urille. Allianssihankkeen toteutukseen osallistuminen on tuonut myös uudenlaista kokemusta erityisesti allianssiorganisaationa toimimisesta, jossa eri osaamisalueiden asiantuntijat työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Mittaviiva on vastannut allianssissa erityisesti rakennusosalaskentasovelluksen laskentalogiikan ja laskennassa käytettävän rakennusosakirjaston ja sen panospohjaisen sisällön kehittämisestä. Rakennusosakirjasto on kustannustietokanta, joka mahdollistaa Ihku-laskentajärjestelmän käyttäjille luotettavat kustannusarviot eri suunnitteluvaiheissa. Rakennusosakirjastosta, sen sisällöstä ja muodostamisperiaatteista on saatavilla lisää tietoa Ihku-allianssin nettisivuilta: https://ihkuallianssi.fi/rakennusosakirjasto/

Mittaviiva järjestää myös Ihku-laskentapalvelun käyttökoulutuksia käyttöönoton tueksi ja myös syventäviä koulutuksia esimerkiksi eri tyyppisten infrahankkeiden kustannuslaskentaan. Voit tutustua koulutuksiin tästä linkistä.

Mittaviivan ohella allianssin palveluntuottajina ovat olleet Ramboll, Arkance Systems ja Solita. Hankkeen tilaajia ovat Väylävirasto, Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty lukuisien alan asiantuntijoiden kokemusta ja osaamista järjestelmän tuottamiseksi. Ihku-kustannuslaskentajärjestelmään rakennusosalaskennan esittelyvideon pääset katsomaan täältä.

Ihkun panospohjainen rakennusosakirjasto mahdollistaa tulevaisuudessa myös esimerkiksi CO2-laskennan integroimisen kustannuslaskentaan. Näin rakennamme kustannustehokkaampaa huomista!

Tervetuloa tutustumaan hankkeeseen, tekijöihin ja tuloksiin! https://ihkuallianssi.fi

Aki Peltola

Kustannuslaskentatiimin vetäjä ja allianssin varaprojektipäällikkö

aki.peltola@mittaviiva.fi