Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi, Ihku

Mittaviiva on ollut vuodesta 2018 lähtien palveluntuottajana Ihku-allianssissa (Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi) joka on kehittänyt laskentalogiikaltaan panostasolle asti läpinäkyvän selainpohjaisen infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän ja siihen liittyvän rakennusosakirjaston. Ihku-laskentapalvelun rakennusosalaskenta julkaistiin vuonna 2021 ja hankeosalaskenta julkaistiin vuonna 2022. Ihku-laskentapalvelu mahdollistaa kustannuslaskennan ja eri toteutusvaihtoehtojen vaihtoehtovertailut eri suunnitteluvaiheissa. Ihkun panospohjainen rakennusosakirjasto mahdollistaa kehitteillä olevan CO2-laskennan integroimisen kustannuslaskentaan.

Mittaviivan ohella allianssin palveluntuottajina ovat olleet Ramboll, Arkance Systems ja Solita. Hankkeen tilaajia ovat Väylävirasto, Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty lukuisien alan asiantuntijoiden kokemusta ja osaamista järjestelmän tuottamiseksi.

Mittaviiva on tuonut allianssiin erityisosaamista kustannustiedon keräämisestä, analyysista sekä kustannuslaskentaohjelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. Mittaviivalaiset ovat hyödyntäneet kokemustaan mm. Ratu-tutkimuksen sekä panospohjaisen kustannustiedon ja  RT-kustannuslaskenta -ohjelman kehittämisestä.

Mittaviiva on vastannut allianssissa erityisesti laskennassa käytettävän rakennusosakirjaston ja sen panospohjaisen sisällön kehittämisestä. Rakennusosakirjasto on kustannustietokanta, joka mahdollistaa Ihku-laskentajärjestelmän käyttäjille luotettavat kustannusarviot eri suunnitteluvaiheissa. Rakennusosakirjastosta, sen sisällöstä ja muodostamisperiaatteista on saatavilla lisää tietoa Ihku-allianssin nettisivuilta: https://ihkuallianssi.fi/rakennusosakirjasto/

Ihku-kustannuslaskentajärjestelmään rakennusosalaskennan esittelyvideon pääset katsomaan täältä ja hankeosalaskennan esittelyvideon pääset katsomaan täältä.

Mittaviivalle allianssi on ollut suuri päänavaus infrarakentamisen maailmaan. Aikaisemmissa hankkeissa Mittaviiva on keskittynyt enimmäkseen talonrakennuspuolen hankkeisiin, mutta allianssi on laajentanut osaamista uusille urille. Allianssihankkeen toteutukseen osallistuminen on tuonut myös uudenlaista kokemusta erityisesti allianssiorganisaationa toimimisesta, jossa eri osaamisalueiden asiantuntijat työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Mittaviiva järjestää myös Ihku-laskentapalvelun käyttökoulutuksia käyttöönoton tueksi ja myös syventäviä koulutuksia esimerkiksi eri tyyppisten infrahankkeiden kustannuslaskentaan. Voit tutustua koulutuksiin tästä linkistä.

Lisätietoa hankkeesta on saatavilla https://ihkuallianssi.fi tai Akilta aki.peltola@mittaviiva.fi