Kirjat ja oppaat

Last Planner -opas

Last Planner -menettelyä on käytetty suomalaisissa rakennushankkeissa jo yli 20 vuotta, aluksi tuotannon ohjauksessa, mutta tänä päivänä yhä laajemmin myös suunnittelun johtamisessa. Opas esittää tämän hetkisen näkemyksen Last Plannerin parhaista käyttötavoista hankkeiden johtamisessa perustuen käytännön kokemuksiin sekä tutkimus- ja kehitystyöhön Suomessa ja ulkomailla. Oppaan voit ostaa tästä.

Rakennusalan muutoshankkeet

Ollut tuskaista raportti

Suunnittelun- ja tuotannonohjauksen uusien menetelmien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen -projekti toteutettiin vuosina 2016-2018.  Hankkeen tuloksista on julkaistu raportti ”Tämä on ollut meille kyllä tosi tuskasta… Tarinoita rakennusalan muutoshankkeista”. Raportti kuvaa narratiivisesti kunkin mukana olleen organisaation haasteita ja onnistumisia. Ilmainen raportti on ladattavissa tästä.

Kustannustieto

Korjausrakentamiskustannusten perustietoa sisältävä käsikirja täydentää vuosittain ilmestyvää Rakennusosien kustannuksia -kirjaa. Korjausrakentamisen kustannuksia 2021 -kirja perustuu Ratu työmenetelmä- ja menekkitietoihin sekä materiaalien, koneiden, laitteiden ja työn kustannustietoon. Korjausrakentamisen kustannuksia -kirjan voit ostaa tästä ja rakennusosien kustannuksia -kirjan tästä.

Ratu-käsikirjat

Ratu-kirjoissa on käytännönläheistä tietoa mm. aikataulujen laadintaan, laadunvarmistukseen ja korjausrakentamiseen jne. Ne toimivat myös hankekohtaisina työkirjoina, joihin voi kerätä kohteen toteumatietoja. Kirjat löytyvät sähköisinä RT tietoväylästä ja useimmat lisäksi painettuina. Kuvassa olevan Rakennustöiden menekit 2020 -kirjan löydät tästä.

Työmaahan perehdytys

Lataa itsellesi ilmainen työmaahan perehdytyksen kehittäminen -raportti tästä.

Pientalo-kirjat

Mittaviivan valikoimiin kuuluu myös pientalorakennuttajille suunnattua kirjallisuutta. Pientalon suunnittelu ja rakentaminen -kirjan löydät tästä.

Toimiva työmaa

Työmailla on nähtävissä paljon erilaisia tuotannon sujuvuutta ja turvallisuutta parantavia hyviä käytäntöjä. Käytännöt ovat kuitenkin työnjohtaja- ja urakoitsijakohtaisia ja ne eivät tunnu leviävän laajempaan käyttöön.

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia tiedon jakajana joistakin havaituista hyvistä käytännöistä. Oppaassa on esitetty käytäntöjä, jotka liittyvät tiedotukseen, järjestykseen, aikatauluihin sekä edellytysten luomiseen. Opas on tehty Talonrakennusteollisuus ry:n toimeksiannosta.

Kirjoittajat toivovat, että asioiden esittäminen kirvoittaa mielipiteitä ja halua jakaa hyviä käytäntöjä laajemmin muidenkin tietoon. Oppaan voi ladata tästä.

Laadukasta rakentamista

Oppaassa esitellään työmailla havaittuja hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät rakentamisen laadun luomiseen. Opas on jatkoa toimiva työmaa – hyvät käytännöt -oppaalle. Voit ladata sen tästä.