Kirjat ja oppaat

Sisältö voidaan tuottaa yhdessä asiakkaan tai ohjausryhmän kanssa tai voimme koota tiedon rakentamisen eri julkaisuista tai haastattelututkimuksella. Tavoitteenamme on rakentamisen käytännön ja rakennustuotannon tutkimustoiminnan tietämyksen yhteensulattaminen.

Voimme myös suunnitella tiedon lopullisen esitystavan tai tarvittaessa hankkia julkaisuun sopivan kuvituksen. Tähän mennessä olemme tuottaneet tietosisältöä laskimiin, nettisivuille, toimintajärjestelmiin, oppaisiin, kortteihin ja kirjoihin. Tutustu tekemiimme tuotteisiin referenssit -kohdassa.

Sisällöntuotto

  • Sisällön ja rakenteen suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa
  • Tiedon etsiminen, kirjoittaminen ja jäsentely
  • Taitto
  • Kuvitus

Mihin

  • Oppaat
  • Kirjat
  • Kortit
  • Nettisivut
  • Toimintajärjestelmät