Kirjat ja oppaat

Mittaviivan oppaat

Last Planner -menettelyä on käytetty suomalaisissa rakennushankkeissa jo yli 20 vuotta, aluksi tuotannon ohjauksessa, mutta tänä päivänä yhä laajemmin myös suunnittelun johtamisessa. Opas esittää tämän hetkisen näkemyksen Last Plannerin parhaista käyttötavoista hankkeiden johtamisessa perustuen käytännön kokemuksiin sekä tutkimus- ja kehitystyöhön Suomessa ja ulkomailla. Oppaan voit ostaa tästä.

Tutkimusraportit

Ollut tuskaista raportti

Suunnittelun- ja tuotannonohjauksen uusien menetelmien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen -projekti toteutettiin vuosina 2016-2018.  Hankkeen tuloksista on julkaistu raportti ”Tämä on ollut meille kyllä tosi tuskasta… Tarinoita rakennusalan muutoshankkeista”. Raportti kuvaa narratiivisesti kunkin mukana olleen organisaation haasteita ja onnistumisia. Raportti on saatavissa tästä.

Kustannustieto

KOR 2019 kansi

Korjausrakentamiskustannusten perustietoa sisältävä käsikirja täydentää vuosittain ilmestyvää Rakennusosien kustannuksia -kirjaa. Korjausrakentamisen kustannuksia 2019 -kirja perustuu Ratu työmenetelmä- ja menekkitietoihin sekä materiaalien, koneiden, laitteiden ja työn kustannustietoon. Kirjan voit ostaa tästä.

Ratu-käsikirjat

Ratu-kirjoissa on käytännönläheistä tietoa aikataulujen laadintaan, laadunvarmistukseen, korjausrakentamiseen jne. Ne toimivat myös hankekohtaisina työkirjoina, joihin voi kerätä kohteen toteumatietoja. Kirjat löytyvät sähköisinä Ratu Net -palvelusta ja useimmat lisäksi painettuina. Rakennustöiden laatu 2017 -kirjan löydät tästä.

Pientalo-kirjat

Mittaviivan valikoimiin kuuluu myös pientalorakennuttajille suunnattua kirjallisuutta. Pientalon suunnittelu ja rakentaminen -kirjan löydät tästä.