Akateemiset yhteydet

Rakennustyön tuottavuuteen vaikuttaminen

Anssi Koskenvesa valmistelee väitöskirjaa rakennusalan tuottavuudesta Tampereen teknilliseen yliopistoon. Työn otsikkona on Rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtaminen. Tutkimuksen kohteena on rakennustyön tuottavuus, tehokkuus ja hukka sekä niihin vaikuttamisen mahdollisuudet tuotannon johtamisen kautta.

Väitöskirjatyö on työmaan johtamiseen ja työn tuottavuuteen rajattu konstruktiivinen tutkimus. Työn tavoitteena on luoda johtamisen malli, jonka kautta voidaan vaikuttaa positiivisella tavalla rakennustyön tuottavuuteen ja laatuun. Tavoitteeseen pyritään vastaamalla kysymykseen miten työmaan tuotannonohjauksella ja -johtamisella voidaan vaikuttaa rakennustyön tuottavuuteen.

Anssi Koskenvesa väitöskirja
Tarja Mäki väitöskirja

Tietomallit työmaan johtamisessa

Tarja Mäki puolestaan tekee väitöskirjaa aiheesta “työmaan työnjohdon työ ja tietomallien käyttö rakennustyömaiden johtamisessa” Helsingin yliopiston käyttäytymistieteen laitokselle, toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikköön.

Väitöskirja on etnografinen tutkimus työmaan työnjohdon arjesta. Mäki on videokuvannut satoja tunteja työmaan arkea, ja tarkastelee aineiston perusteella mm. työn sosiaalista luonnetta, tietomallien käyttöä työvälineenä, haasteita työssä sekä yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa. Mäki on myös käynyt läpi rakennustyömaan työnjohdon työtä koskevia artikkeleja vuodesta 1905 saakka. Artikkelit kuvaavat työn muutosta vuosisadan alusta tämän päivän rakentamiseen.

Kiinnostuitko aiheesta?

Jätä yhteystietosi alle ja kerro miten voimme olla avuksi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.