Tuottavuuden tutkimus

Tuottavuustutkimus vastaa työnjohdon tarpeeseen tuntea työryhmän vahvuudet ja heikkoudet. Samalla vastataan työyhteisön jäsenten tarpeeseen nähdä oma työnsä osana koko työryhmän toimintaa.

Tuottavuusloikka-palvelu hyödyntää Ratu-tutkimuksessa tiedonhankintamenetelmänä käytettävää työnseurantaa. Tutkimuksessa voidaan lisäksi hyödyntää monia muita taloudellisia ja ajankäytöllisiä tietolähteitä asiakasyrityksestä riippuen. Tutkimuksen tekee yhden tai useamman työvuoron aikana 1 – 5 hlöä käsittävä tutkimusryhmä.

Nainen kirjoittaa vihkoon

Lopputuote

Palvelun lopputuotteet ovat

  • visuaalinen työnkuvaus työnsuorituksesta sekä
  • loppuraportti

Lopputuotteista käy ilmi seurattavien kohteiden (työkoneet, työntekijät) liike ja työn sisältö sovitulla, tarkimmillaan 2 minuutin, tarkkuudella. Ennen tutkimusta määritellään yhdessä tutkijan kanssa tuottavuuden käsite ja sovitaan kohdekohtaisen tuottavuuden tunnuspiirteet.

Asiakas saa myös tietokantaotteen käyttöönsä korvauksetta. Aineistoanalyysit, koulutukset ja konsulttityö esim. muutoslaboratorio-työkalulla voidaan toteuttaa erillisen sopimuksen mukaan.

Tuottavuusloikka – tutkimuskokonaisuudet

Perustutkimuskokonaisuudet ovat

  • PIENI ASKEL – 2 tv seurantaa 1 + työnkuvaus + tuottavuusraportti
  • ISO HARPPAUS – 4 tv seurantaa 1 + työnkuvaus + tuottavuusraportti

Yksi seuranta sisältää yhden tutkijan 1 tv:n kestoisen seurannan. Yksi tutkija pystyy seuraamaan hieman työstä riippuen 1 – 4 kohdetta samassa tilassa tai kahta vierekkäisissä tiloissa olevaa kohdetta.

Kysy myös muuta kokonaisuutta tai tarkempaa analyysiä.

TEKES-rahoitus

Tilatessasi Tuottavuusloikka-palvelun Mittaviiva Oy:ltä, on yrityksellämme mahdollisuus avustaa TEKES-yhteisörahoituksen hakemisessa.

TEKES-rahoituksella on tietyin edellytyksin mahdollista jopa kaksinkertaistaa tutkimuksen laajuus.

Kiinnostuitko aiheesta?

Jätä yhteystietosi alle ja kerro miten voimme olla avuksi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.