Rakennusalan yhteistyömenetelmät

Last Planner®

Last Planner® on yhteistyömenetelmä, joka keskittyy suunnittelu- ja rakentamisvaiheen ajalliseen suunnitteluun ja ohjaukseen. Last Planner -menetelmässä pääpaino on yhteistyössä, suunnittelun ja rakentamisen sekä esim. rakennus- ja talotekniikan yhteensovittamisessa sekä toiminnan edellytyksien luomisessa. Mittaviiva on Lean Construction Instituten hyväksymä Last Planner® System -kouluttaja.

Solmutyöskentely

Solmutyöskentely on intensiivisen yhteistyön toimintamalli, jossa eri osapuolet ja asiantuntijat kokoontuvat yhteen työskentelemään yhteisen ongelman ratkaisemiseksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Menetelmä on kehitetty Helsingin yliopistossa Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikössä (CRADLE).

Solmutyöskentelyä on menestyksekkäästi kokeiltu useissa hankkeissa Suomessa. Sen on todettu nopeuttavan suunnittelua ja parantavan suunnittelun laatua, koska suunnittelutyö toteutetaan laajemmalla asiantuntijajoukolla eikä suunnitelmakiertoa eri alojen välillä tarvita.

Big room työskentely

Big Room työskentely samansuuntainen mutta laajamittaisempi toimintamalli kuin solmutyöskentely. Tyypillisesti Big Roomilla tarkoitetaan rakennusprojektille varattua yhteistä tilaa, jossa suunnittelijat ja urakoitsijat työskentelevät yhdessä jopa koko hankkeen ajan. Solmutyöskentelyn tavoin, Big Room toimintamallin etuna on reaaliaikainen vuorovaikutus ja mahdollisuus kehittää erilaisia ratkaisuja kokeilun ja kehittämisen kautta.

Muutoshankkeiden läpivienti

Muutoshankkeiden läpivienti on välttämätöntä jokaiselle kehittyvälle yritykselle. Muutoshankkeissa on aina kyse uusien toimintatapojen ja yhteistyökäytäntöjen oppimisesta ja käytäntöönviemisestä. Mittaviiva tekee läheistä yhteistyötä Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikön (CRADLE) kanssa ja hyödyntää siellä tuotettua tutkimustietoa, MuutoslaboratorioTM, solmutyöskentely tai kehittävän työntutkimuksen menetelmät.

Kiinnostuitko aiheesta?

Jätä yhteystietosi alle ja kerro miten voimme olla avuksi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.