Akateeminen yhteistyö

Toiminnanteoreettinen tutkimus työmaan työnjohdon työstä, yhteistyöstä ja uusista välineistä rakennushankkeessa

Tarja Mäen väitöskirja tarkastelee rakennustyömaan työnjohdon työtä sekä rakennushankkeissa tapahtuvaa yhteistyötä ja uusien välineiden käyttöönottoa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja ekspansiivisen oppimisen malli.

Tutkimus osoittaa, että työnjohdon työ sisältää paljon ongelmien ratkomista. Työpäivät ovat tiiviitä, vaihtelevia. Työ on liikkuvaa ja sisältää paljon vuorovaikutusta eri hankeosapuolten kanssa. Työnjohto käyttää työssään aktiivisesti uusia työvälineitä, rakennuksen tietomalleja, mutta niiden käyttö nostaa esiin tietosisältöihin, osaamiseen ja työn luonteeseen liittyviä haasteita. Suunnitteluun liittyviä avoimia kysymyksiä käsitellään moniäänisesti hankkeen edetessä. Yritykset pyrkivät kehittämään toimintaansa mm. Last Planner -menetelmän avulla, mutta uusien toimintamallien käyttöönotto on haasteellista muuttuvassa projektiympäristössä.

Tutkimus esittelee toiminnanteoreettisen lähestymistavan rakennusalan toiminnan tutkimukseen ja kehittämiseen. Käyttöönottoprosesseja tarkastellaan oppimis- ja kehittämisprosesseina, joissa lopputulos ei ole ennalta määrätty, vaan sitä luodaan kollektiivisesti prosessin aikana.

 

Lataa PDF

Anssi Koskenvesa väitöskirja

Rakennustyön tuottavuuteen vaikuttaminen

Anssi Koskenvesa valmistelee väitöskirjaa rakennusalan tuottavuudesta Tampereen teknilliseen yliopistoon. Työn otsikkona on Rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtaminen. Tutkimuksen kohteena on rakennustyön tuottavuus, tehokkuus ja hukka sekä niihin vaikuttamisen mahdollisuudet tuotannon johtamisen kautta.

Väitöskirjatyö on työmaan johtamiseen ja työn tuottavuuteen rajattu konstruktiivinen tutkimus. Työn tavoitteena on luoda johtamisen malli, jonka kautta voidaan vaikuttaa positiivisella tavalla rakennustyön tuottavuuteen ja laatuun. Tavoitteeseen pyritään vastaamalla kysymykseen miten työmaan tuotannonohjauksella ja -johtamisella voidaan vaikuttaa rakennustyön tuottavuuteen.

Ladattavia artikkeleita

Site managers’ daily work and the uses of building information modelling in construction site management

To cite this article: Tarja Mäki & Hannele Kerosuo (2015): Site managers’ daily work and the uses of building information modelling in construction site management, Construction Management and Economics, 163-175. DOI: 10.1080/01446193.2015.1028953

To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/01446193.2015.1028953

Lataa PDF


Design-related questions in the construction phase: The effect of using the Last Planner System in design management

To cite this article: Tarja Mäki & Hannele Kerosuo (2019): Design-related questions in the construction phase: The effect of using the Last Planner System in design management. Canadian Journal of Civil Engineering, 2020, 47(2): 132-139.

To link to this article: https://doi.org/10.1139/cjce-2018-0382

Lataa PDF


This has been a real uphill battle: Three organisations for the adoption of Last Planner System

To cite this article: Tarja Mäki, Hannele Kerosuo & Anssi Koskenvesa (2019): This has been a real uphill battle: Three organisations for the adoption of Last Planner System. Canadian Journal of Civil Engineering, 2020, 47(2): 109-117, https://doi.org/10.1139/cjce-2018-0405

To link to this article: https://doi.org/10.1139/cjce-2018-040

Lataa PDF


Challenges of the expansive use of Building Information Modeling (BIM) in construction projects

To cite this article: Kerosuo, H., Miettinen, R., Paavola, S., Mäki, T., and Korpela, J. 2015. Challenges of the expansive use of Building Information Modeling (BIM) in construction projects. Production, 25(2): 289–297. doi:10.1590/0103-6513.106512.

To link to this article: doi:10.1590/0103-6513.106512.

Lataa PDF

 

Tietomallintamisen käytöt rakentamisessa

To cite this article: Mäki, T., Paavola, S., Kerosuo, H. & Miettinen, R. 2012. Tietomallintamisen käytöt rakentamisessa.

KONSEPTI – Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti, 7 (1-2), 1-19.

To link to this article: http://hdl.handle.net/10138/153347

Lataa PDF

Kiinnostuitko aiheesta?

Jätä yhteystietosi alle ja kerro miten voimme olla avuksi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.