Osaamisen kehittäminen

Vertaisiltaan oppimassa

Osaava henkilökunta ja henkilöstön kehittäminen ovat tärkeimpiä yrityksen menestystekijöitä. Rakennusalalla osaamisen kehittämisessä nojaudutaan vahvasti perinteiseen koulutukseen ja kurssittamiseen. Vaihtoehtona perinteiselle oppimismallille voi olla vertaisoppiminen, jossa osaaminen tapahtuu työpaikalla, oikean työn äärellä yhdessä kollegojen tai osaavamman tekijän opastuksella.

Tässä hankkeessa tarkasteltiin kuutta eri yritystä, jotka kehittivät toimintaansa ja henkilöstönsä osaamista vertaisoppimisen keinoin. Raportissa esitellään, millaisia oppimistavoitteita yritykset tunnistavat, miten niitä lähdetään tavoittelemaan ja millaisiin tuloksiin päädytään.

Yritysten lähtökohdat, tavoitteet, polkujen eteneminen ja kahden vuoden aikana saavutetut tulokset olivat hyvin erilaisia. Osa yrityksistä saavutti selkeästi todennettavia tuloksia, osa pääsi suunnitteluvaiheessa eteenpäin, osalla pilotointi oli juuri alkamassa. Osa tavoitteli täsmällisiä ammatillisia taitoja, osa rakensi pysyvämpiä malleja tulevaisuuden oppimista ajatellen. Osassa yrityksiä polut katkeilivat tai pysähtyivät kokonaan. Osa käynnisti lukuisia rinnakkaisiakin polkuja.

Yhteistä on se, että jokainen mukana ollut yritys sai varmasti kimmokkeen osaamisen systemaattiseen kehittämiseen. Kun tämä tutkimushanke päättyi kahden vuoden jälkeen, osaamisen kehittäminen yrityksissä varmasti jatkuu.

Vertaisoppimisen raportin voit lukea tästä.

Kiinnostuitko aiheesta?

Jätä yhteystietosi alle ja kerro miten voimme olla avuksi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.