Ratulo-hanke

Työmaaperehdytyksen kehittäminen

”Tarttis ajatella, että me tehdään tätä sitä työntekijää varten.”

Mittaviiva on tutkinut rakennustyömaiden turvallisuutta ja työmaaperehdytystä vuosina 2018-2020. Tulokset ja toimenpide-ehdotukset on julkaistu raportissa Työmaaperehdytyksen kehittäminen ”Tarttis ajatella, että me tehdään tätä sitä työntekijää varten.”

Yrityksillä on vahva tahto parantaa työmaiden turvallisuutta. Siihen halutaan sitouttaa koko työmaahenkilöstö työntekijöistä työnjohtoon ja materiaalitoimittajiin. Tutkimustulokset nostavat esiin erilaisia kehityssuuntia, jotka tähtäävät parempaan turvallisuuteen ja tuottavuuteen. Näitä ovat mm. molemmin puolinen tiedonjakaminen, digitaalisuuden hyödyntäminen ja vuorovaikutuksen varmistaminen, turvallisuuteen tähtäävä asennekasvatus sekä tehtäväkohtaisten riskien tunnistaminen osana perehdytystä.

Tutkimustulokset on julkaistu raporteissa ja oppaassa:

Molemmat raportit ja opas ovat vapaasti käytettävissä. 

    

 

Tutkimuksen ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Rakennusteollisuus, Rakennusmedia sekä tutkimukseen osallistuneet yritykset.

   

      

   

Lisätietoja hankkeesta ja tuloksista

Tarja Mäki, Mittaviiva Oy
tarja.maki(at)mittaviiva.fi
040 755 2319