Hyvä tietää mistä nämä työmenekit oikeasti tulee

Vuoden 2022 RATU-menekki ja -menetelmä -tutkimus on saanut uutta puhtia Mittaviivan nuoren tutkijan Kalle Mäen toimesta. Hän on kuluneen kevään ja kesän aikana kerännyt liki 200 työmenekkitietoa ja paljon kehittäviä havaintoja työmaiden tuotannosta.

Työmaat ovat ottaneet nuoren tutkijan lämpimästi vastaan. Työntekijät ja työnjohtajat ovat käyneet avoimesti keskustelua töiden etenemisestä ja tuottaneet suuren määrän ajantasaista dataa Ratu-tutkimuksen tueksi. Mukaan on mahtunut niin perustus- ja runkotöitä, vesikattoja kuin sisävalmistusvaiheen töitä. Tarkempaa analyysia tuloksista kuullaan loppuvuoden aikana Ratu-tutkimuksen kautta. Tästä iso kiitos aktiiviselle Ratu-ohjausryhmälle ja kaikille osallistuneille työmaille!

Työmailla on myös kokeiltu uusia työkaluja ja menetelmiä työmenekkien keräämiseen. Muutamalla työmaalla on kokeilussa ollut nk. 360° kamera. Siinä tutkija kiertää työmaan säännöllisesti, ottaa 360°- kuvia ja toimistolle päästyään lataa kuvat pilveen tutkijoiden ja työmaajohdon nähtäväksi. Kamera mahdollistaa paljon enemmän kuin vain menekkien keruun. Kamera taltio jokaisen työvaiheen askel askeleelta ja jälkikäteen on helppo nähdä, miten kukin työvaihe tehty vai onko jäänyt kokonaan tekemättä.

Myös perinteisemmät muistiinpanovälineet eli kynä ja paperi ovat olleet kovassa käytössä. Avainasiana menekkien keräämisessä Kalle nostaa kuitenkin esiin hyvät sosiaaliset taidot ja sopivan pilkkeen silmäkulmassa. Oikealla asenteella työntekijöitä ja -johtajia on helppo lähestyä. Työmailla onkin ollut rento fiilis ja myös huumoria pelissä, vaikka itse hankkeet tuottavatkin monenlaista haastetta näinä aikoina toteuttajilleen.

Positiivista on sekin, että osa työnjohtajista on ollut hyvin kiinnostuneita siitä, miten tutkijan työtä voi hyödyntää omalla työmaallaan. Yhdellä työmaalla pyydettiin esimerkiksi tutkimaan, kuinka paljon plaanolattioiden valmistelutyöt vievät aikaa. Tutkimusta laajennettiin lopulta useammallekin työmaalla. Nyt tieto on olemassa ja jatkossa osataan varata niihinkin töihin riittävästi aikaa!

Tutkijan työ on koostunut siis pääsääntöisesti työmaavierailusta ja yhteistyöstä työntekijöiden ja -johtajien kanssa. Sitähän se rakentaminen yleensäkin on: ihmisten kanssa tehtävää työtä. Työ on sosiaalista ja iso osa kerätystä menekkitiedosta on tullut haastattelemalla työnjohtoa ja työntekijöitä. Mutta paljon on kertynyt myös tunteja työn seuraamisessa työmailla. Tässä työssä Kallelle on kertynyt paljon loistavia tarinoita ja kokemuksia, jotka rikastuttavat tutkimusta, mutta ennen kaikkea innostavat nuorta tutkijaa aloittamaan opiskelunsa tulevana syksynä. Tämä on ollut loistava startti kohti tulevaa työelämää rakennusalalla.

Kalle siirtyy siis seuraavaksi opiskelemaan rakennustekniikkaa Tampereen yliopistolle. Toivotamme Mittaviiva Oy:n puolesta Kallelle antoisaa opiskeluaikaa!

Lisätietoa: kalle.maki@mittaviiva.fi

Comments are closed.