Ajankohtaista

Neljännesvuosisata painettua kustannustietoa

Taas on se aika vuodesta, kun on aika aloittaa valmistelut seuraavan vuoden ROK- ja KOR -julkaisua varten. Joululomien jälkeen päivitetään laskelmissa käytettyjen panoksien hinnat ja taitetaan tieto kaksiin kansiin, jotta vuoden alussa saadaan uudet, vastapainetut käsikirjat luettavaksi lukijoille. Mittaviiva on … Read More

Kesätöissä Mittaviivalla

Kesätyöntekijöiden kokemuksia   On se sitten oman alan tehtäviin perehtymistä tai vanha konkari palaamassa toiseksi kesäksi, eivät Mittaviivan kesätyöntekijät ilman perehdytystä jäätelötauosta jää!   “Lukioaikaiset kesätyöjaksot Mittaviivalla saivat jatkoa, kun päädyin jälleen tuttuihin työympyröihin ennen yliopisto-opintojen alkamista. Kuluvana kesänä olen … Read More

Uusi ajoitusmalli helpottaa korjaushankkeiden kestojen arviointia

Korjaushankkeille realistisen rakennusajan keston arviointi on vaikeaa ilman vastaavien verrokkikohteiden toteumatietoja tai määrä- ja resurssipohjaista aikataulusuunnittelua. Korjaushankkeet ovat erilaisia ja usein niiden toteutuksen aikana ilmenee tarpeita muuttaa suunnitelmia ja tehdä oletettua laajempia korjaustoimenpiteitä. Uudishankkeiden normaalikeston arviointiin tarkoitettu Talonrakentamisen ajoitusmalli ei … Read More

Mikään ei ole niin kannattavaa kuin tehdä kerralla oikein!

Uusia työkaluja työtehtävien laadunvarmistukseen Talonrakennusteollisuus ry, Mittaviiva Oy ja Ratu-ryhmä ovat olleet mukana Työ2030-ohjelmassa. Sen tuloksena on tuotettu työkaluja työmaatehtävien laadunhallintaan. Työkalujen käyttö hankkeen aikana perustuu yhteistyömalliin, jossa laatu kytkeytyy osaksi koko tehtävän läpivientiä, mm. seuraavissa vaiheissa tehtäväsuunnittelu aloituspalaveri mestan … Read More

Vertaisiltaan oppimassa

Kertomuksia rakennusalan vertaisoppimisen hankkeista Hankkeen tavoitteena oli luoda yrityksiin vertaisoppimisen malleja ja käytäntöjä, jotka tukevat yritysten osaamisten kehittämistä. Tämä osaaminen koostuu sekä erityisistä ammatillisista taidoista että yleisemmistä työelämätaidoista, jotka kytkeytyvät kunkin työpaikan kontekstiin ja erityisosaamiseen. Tutkimuksessa keskityttiin siis tarkastelemaan työpaikalla, … Read More

Last Planner käytännöksi

Motivaatio ja muutostarpeen ymmärtäminen Muutostarpeen ymmärtäminen lienee edellytys muutoksen onnistumiselle. Joillekin muutostarve ja motivaatio voi kummuta tarpeesta parantaa tuottavuutta ja taloudellista kilpailukykyä tai se voi lähteä tilaajien vaatimuksista. Toiset odottavat oman työn helpottumista ja turhan työn vähenemisestä. Joku toinen kokee, … Read More

Hyvä tietää mistä nämä työmenekit oikeasti tulee

Vuoden 2022 RATU-menekki ja -menetelmä -tutkimus on saanut uutta puhtia Mittaviivan nuoren tutkijan Kalle Mäen toimesta. Hän on kuluneen kevään ja kesän aikana kerännyt liki 200 työmenekkitietoa ja paljon kehittäviä havaintoja työmaiden tuotannosta. Työmaat ovat ottaneet nuoren tutkijan lämpimästi vastaan. … Read More

Mittaviiva koordinoi Infra-alan urakoitsijoiden happotestejä Ihku-laskentapalvelulle

Mittaviiva Oy on yksi Ihku-allianssin palveluntuottajista. Ihku-allianssi kehittää ja ylläpitää infra-alan kustannuslaskentajärjestelmää (Ihku-laskentapalvelua) ja siihen liittyvää panospohjaista rakennusosakirjastoa. Ihku-allianssi muodosti keväällä 2020 INFRA ry:n kanssa urakoitsijoiden ja Ihku-allianssin edustajista koostuvan INFRA ry:n Ihku-urakoitsijaryhmän, jonka toimintaa Mittaviiva Oy:n Aki Peltola koordinoi. … Read More

”SE ON IHMISTEN KANSSA TEHTÄVÄÄ TYÖTÄ” Toiminnanteoreettinen tutkimus työmaan työnjohdon työstä, yhteistyöstä ja uusista välineistä rakennushankkeessa

Yhteistyö rakennushankkeissa Väitöstutkimukseni tarkastelee rakennushankkeissa tapahtuvaa toimintaa sekä alan yritysten pyrkimyksiä kehittää omaa hanketoimintaansa. Lähestyn tutkimusteemaa kolmesta näkökulmasta: ensin työmaan työnjohdon työn kautta, sitten hankeosapuolten yhteistyön kautta ja lopuksi yritysten kehitystoiminnan kautta. Kaikissa näissä näkökulmissa nousee vahvasti esiin yhteistyön merkitys. … Read More

Ensimmäinen vuosi Mittaviivassa

Aloitin Mittaviivassa vuoden 2020 alussa, jolloin olin juuri saanut opinnäytetyöni valmiiksi ja valmistuin ajoneuvotekniikan insinööriksi. Maaliskuussa iski korona, mikä ei varsinaisesti helpottanut uudessa työpaikassa aloittamista. Etätyöt laajassa mittakaavassa olivat tuolloin vielä kaikille melko uutta. Mutta kyllähän se työnteko siitä alkoi … Read More