Ajankohtaista

Vertaisiltaan oppimassa

Kertomuksia rakennusalan vertaisoppimisen hankkeista Hankkeen tavoitteena oli luoda yrityksiin vertaisoppimisen malleja ja käytäntöjä, jotka tukevat yritysten osaamisten kehittämistä. Tämä osaaminen koostuu sekä erityisistä ammatillisista taidoista että yleisemmistä työelämätaidoista, jotka kytkeytyvät kunkin työpaikan kontekstiin ja erityisosaamiseen. Tutkimuksessa keskityttiin siis tarkastelemaan työpaikalla, … Read More

Last Planner käytännöksi

Motivaatio ja muutostarpeen ymmärtäminen Muutostarpeen ymmärtäminen lienee edellytys muutoksen onnistumiselle. Joillekin muutostarve ja motivaatio voi kummuta tarpeesta parantaa tuottavuutta ja taloudellista kilpailukykyä tai se voi lähteä tilaajien vaatimuksista. Toiset odottavat oman työn helpottumista ja turhan työn vähenemisestä. Joku toinen kokee, … Read More

Hyvä tietää mistä nämä työmenekit oikeasti tulee

Vuoden 2022 RATU-menekki ja -menetelmä -tutkimus on saanut uutta puhtia Mittaviivan nuoren tutkijan Kalle Mäen toimesta. Hän on kuluneen kevään ja kesän aikana kerännyt liki 200 työmenekkitietoa ja paljon kehittäviä havaintoja työmaiden tuotannosta. Työmaat ovat ottaneet nuoren tutkijan lämpimästi vastaan. … Read More

Mittaviiva koordinoi Infra-alan urakoitsijoiden happotestejä Ihku-laskentapalvelulle

Mittaviiva Oy on yksi Ihku-allianssin palveluntuottajista. Ihku-allianssi kehittää ja ylläpitää infra-alan kustannuslaskentajärjestelmää (Ihku-laskentapalvelua) ja siihen liittyvää panospohjaista rakennusosakirjastoa. Ihku-allianssi muodosti keväällä 2020 INFRA ry:n kanssa urakoitsijoiden ja Ihku-allianssin edustajista koostuvan INFRA ry:n Ihku-urakoitsijaryhmän, jonka toimintaa Mittaviiva Oy:n Aki Peltola koordinoi. … Read More

”SE ON IHMISTEN KANSSA TEHTÄVÄÄ TYÖTÄ” Toiminnanteoreettinen tutkimus työmaan työnjohdon työstä, yhteistyöstä ja uusista välineistä rakennushankkeessa

Yhteistyö rakennushankkeissa Väitöstutkimukseni tarkastelee rakennushankkeissa tapahtuvaa toimintaa sekä alan yritysten pyrkimyksiä kehittää omaa hanketoimintaansa. Lähestyn tutkimusteemaa kolmesta näkökulmasta: ensin työmaan työnjohdon työn kautta, sitten hankeosapuolten yhteistyön kautta ja lopuksi yritysten kehitystoiminnan kautta. Kaikissa näissä näkökulmissa nousee vahvasti esiin yhteistyön merkitys. … Read More

Ensimmäinen vuosi Mittaviivassa

Aloitin Mittaviivassa vuoden 2020 alussa, jolloin olin juuri saanut opinnäytetyöni valmiiksi ja valmistuin ajoneuvotekniikan insinööriksi. Maaliskuussa iski korona, mikä ei varsinaisesti helpottanut uudessa työpaikassa aloittamista. Etätyöt laajassa mittakaavassa olivat tuolloin vielä kaikille melko uutta. Mutta kyllähän se työnteko siitä alkoi … Read More

Vertaisoppiminen osaamisen ja toiminnan kehittäjänä

Rakennusalan oppimismallit perustuvat vahvasti kouluopetukseen, kursseihin ja erilaisiin tutkintoihin. Niissä osaamisen kehittäminen tapahtuu pitkälle työpaikan ulkopuolella, ja oppijalle on usein haasteellista siirtää osaamistaan omaan työhönsä ja työympäristöönsä. Rinnalla toimii edelleen toki vahva mestari-kisälli-oppimisen eetos. Uudet työntekijät seuraavat kokeneempien työskentelyä ja … Read More

Rakennamme kustannustehokasta huomista – Mittaviiva Ihku-hankkeessa

Ihku-allianssi julkaisee uuden, laskentalogiikaltaan avoimen infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän keväällä 2021. Kyseessä on selainpohjainen laskentajärjestelmä erityisesti tilaajien ja suunnittelijoiden käyttöön. Hankkeen keskiössä on koko ajan täydentyvä rakennusosakirjasto hintatietoineen. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2021 alussa allianssin tilaajien hankkeissa, ja pian sen jälkeen se … Read More

Tervetuloa tutustumaan RatuPakkiin!

Webinaari ke 9.12.2020 klo 9-10.30 RatuPakki on uusi työkalu tuotannon suunnitteluun. Se tarjoaa jokaisen työvaiheen keskeisimmät tuotantotiedot yhdellä silmäyksellä: Ratu-menekkilaskin, tiivis menetelmäkuvaus ja tärkeimmät työturvallisuus- ja laatuvaatimukset. Tietoja voi hyödyntää mm. työryhmän mitoituksessa, aikataulusuunnittelussa, työturvallisuuden varmistamisessa tai laadunhallinnassa. RatuPakista löytyy … Read More

Infra-alan urakoitsijat tukevat Ihku-laskentapalvelun valmistumista ja nostavat esiin alan kehittämistarpeita

Mittaviiva Oy on tehnyt 30 vuotta tiivistä tutkimus- ja kehitystyötä talonrakennusurakoitsijoiden kanssa. Tämän työn parissa olemme tutkineet muun muassa alan työmenetelmiä, työmenekkejä eli käytettyjen tuntien määrää ja aikaansaannoksia sekä laaduntuottoon ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Nyt Ihku-allianssin parissa työskennellessämme on ollut … Read More