Tuotteemme

Rakennusalan tietoa yli 30 vuoden ajan

Mittaviivan yli 30-vuotisen historian aikana olemme koostaneet rakennusalan tietoa lähes kaikkiiin mahdollisiin julkaisumuotoihin. Meillä on erinomainen kyky yhdistää meille kumuloitunutta tietoa uusiksi ja eri käyttötarkoituksiin sopiviksi tietokokonaisuuksiksi erilaisiin julkaisuihin, laskureihin, tietopalveluihin tai ohjelmistojen osaksi.

Julkaisukanavat

Ratun käsikirjat, ohjeet ja suunnitteluohjeet ovat pääasiallinen julkaisukanavamme rakennustuotannon sisällöistä. Olemme toimineet Ratussa tutkimusorganisaationa vuodesta 1993 ja 2016 alkaen olemme Ratu-hankkeen osapuoli yhdessä Rakennustietosäätiön RTS sr:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n kanssa.

Tärkeimmät “kovan datan” tietolähteet ovat Mittaviivan Ratu-työntutkimuksesta saatava tuotantotekniikan ja työmenekkitieto, Rakennusosien kustannuksia ja Korjausrakentamisen kustannuksia -julkaisuiden ja RT Kustannus (ent. KlaraNet) -kustannuslaskentaohjelman kustannus – ja rakennusosapohjaisesta tiedonkeruu.

Dataan perustuvia laskureita

Kauttamme saat toteutettua tietellisellä tavalla hankittuun dataan perustuvia laskureita kuten julkiset routaeristyslaskuri, kivitalolaskin, TES-laskin, ajoitusmalli.

Pystymme tuottamaan tehokkaasti myös räätälöityjä työntutkimuksellisia ja tuottavuuden mittaukseen tarkoitettuja raportteja, joita olemme tehneet mm. NCC Roadslle ja Lehto Group:lle

Olemme jäsentäneet yritysten toimintajärjestelmiä

Laajimpia sisältökokonaisuuksia olemme toimittaneet mm. Ympäristöministeriön Hometalkoot -hankkeelle räätälöidyn rakentamisen eri osapuolien lähtökohdista kosteudenhallintaa käsittelevän kosteudenhallinta.fi -sivuston.

Julkaisemme itse

Julkaisemme itse laaturakentaminen.fi -portaalia, jonka twiiteistä, artikkeleista ja linkeistä koostuu kattava sisältö tuoretta rakentamisen tietoa.

Tärkeä osa rakentamista on työturvallisuus, jonka tietoa olemme julkaisseet paitsi Ratussa myös ohjeina ja oppaina pienrakentajille, maarakentajille ja erityisalojen työntekijöille. Tässä tukena toimii myös mukanaolo Rakennusteollisuuden työturvallisuskilpailuiden kehittämisessä.

Olemme kehittäneet yhteistoimintapelejä

Yrityksellämme on erinomaiset suhteet erilaisten toimikuntien, kehitysryhmien ja hankkeiden kautta rakennusalan yritysten johtoon, työmaille ja järjestöihin sekä oppilaitoksiin aina yliopistotasolle saakka.

RATU-kustannuslaskenta

RATU-kustannuslaskenta on helppokäyttöinen työväline rakennus- ja korjaushankkeiden rakennusosapohjaiseen kustannuslaskentaan. Sen avulla lasket rakentamisen kustannukset, teet urakkatarjoukset ja löydät samalla Rakennustiedon luotettavan tietosisällön.

Korjausrakentamisen ajoitusmalli

Korjausrakentamisen ajoitusmalli on ilmainen työkalu, jolla voidaan arvioida korjaushankkeen rakentamisen normaalikesto. Laskin on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille rakennushankkeen alustavaan aikataulusuunnitteluun.

Talonrakentamisen ajoitusmalli

Ajoitusmalli on ilmainen työkalu, jolla voidaan arvioida talonrakennushankkeen rakentamisen normaalikesto, rakennusvaiheiden normaalikestot ja ajoitukset kuukausitarkkuudella.

TES-laskin

TES-laskin on ilmainen välinen TES-urakkahintojen laskentaan.

Kivitalolaskin

Kivitalolaskimella voit laskea hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion pientalosta. Laskimella voit arvioida rakennuksen koon, kerrosluvun, rakennuksen muodon, perustus- ja rakenneratkaisujen, piha- ja aluerakentamisen sekä materiaalivalintojen vaikutusta kustannuksiin.

Laaturakentaminen.fi

Laaturakentaminen.fi on riippumaton rakentamisen laatua esittelevä verkkosivusto. Sivustolla esitellään keinoja, joilla rakentamisen laatua voidaan parantaa.

Kosteudenhallinta.fi

Sivustolle on koottu tietoa mitä rakennushankkeen eri vaiheissa tulee huomioida kosteudenhallinnan kannalta, mitä kenenkin osapuolen tulee tehdä, mitä asioita erirakenteissa tulee ottaa huomiooon sekä mitä toimia kosteudenhallinnan eteen tulee tehdä.

Paremmanlaadunpuolesta.fi

Paremman laadun puolesta on rakennusalan liittojen ATL:nRAKLI:nRT:n ja SKOL:n sekä RALA:n yhteishanke, jonka päätavoitteena on parantaa rakennus- ja kiinteistöalan laatua. Hanke toteutetaan testaamalla rakennusalan liittojen hyväksi havaitsemia laatua ja tuottavuutta parantavia toimintamalleja pilottikohteissa. Piloteista saatavaa tietoa levitetään eteenpäin.