Johtamisvaje

Parin vuoden intensiivinen tutustuminen rakennushankkeisiin tutkimukseeni liittyen on vahvistanut käsitykseni siitä, että suomalaisessa rakentamisessa on ammottavan kokoinen johtamisvaje. Ai niin ne työmaat, voi joku ajatella. Ei, tällä kertaa ne eivät ole työmaat, joita tarkoitan, vaan ne ovat nämä hankkeet kokonaisuudessaan, projektit, joiden johtaminen on vajavaista.

Kuinka voimme rakentaa aikataulussa, saada tuotteet ajallaan työmaalle, pitää huolta teknisestä laadusta puhumattakaan toiminnan laadusta esimerkiksi työturvallisuuden osalta, jos suunnitelmat eivät ole ajallaan ja toteutuskelpoisina työmaalla ja töitä toteuttamaan valitaan tahoja, joilla ei ole kykyä. Rakentaminen on ihan riittävän haastavaa toimintaa ilman itse aiheutettuja vaikeuksia. Usein kuultu selitys niin suunnittelun kuin toteutuksen osalta on se perinteinen ”halvimman valinta”.

Mitähän suunnittelu olisi, jos vaikka yhtenä valintakriteerinä olisi hyvin laaditun suunnitelma-aikataulun pitäminen ja tämä näkyisi myös palkkioissa. Mitä olisi toteuttaminen, jos maksuerien kriteerinä onkin aikataulun pito eri vaiheissa, turvallinen työskentely, tasainen tuotantonopeus ja siihen liittyvä toimijan oma todellinen laadunvarmistus. Nämä olisivat vain pieniä muutoksia, jos rinnalle otetaan integroidun projektitoimituksen malli ja todellinen yhteinen tavoite. Pienetkin toimet riittäisivät nyt paikkaamaan isoa aukkoa.

Kokeneen ja palkitun työmaapäällikön sanoja lainaten: ”Ei suunnittelunohjaus ja suunnitelmien saaminen ajallaan oikeanlaatuisena ole ongelma. Katso, se hoidetaan näin” . . . ja sitten seuraa hyvin ymmärrettävä ja johdonmukainen selostus, kuinka asiat etenevät johtamisen, yhteistyön, ammattitaidon, luottamuksen ja lupausten pitämisen kautta haluttuihin yhteisiin tavoitteisiin. Saman JOHTAJAN sanat ”työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden ehdoton kunnioitus”, ”reklamaatio on tuhon tie”, ”uskon aikataulujohtamiseen” kertoo paljon asenteesta, millä työmaita ja projekteja pitäisi johtaa.

Tätä maata on rakennettu nyt jonkun aikaa ns. ”sopimuksilla johtamisella.” Malli on toiminut hyvin asiantuntijoiden, asianajajien, välimiesten ja oikeusistuimien työllistäjänä. On aika muuttaa asioita ja johtaa projekteja ennakoivasti yhteistyössä. Toki sopimuksia edelleen tarvitaan. Itse johtamisessa ja projekteissa toimimisessa on kuitenkin ymmärrettävä luotettavuuden ja ihmisten välisen kanssakäymisen rooli.

Puheella ja lupauksilla on iso merkitys johtamisessa. Tavoitteiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä, toteutuskelpoisia ja yhteisesti sovittuja. Kun niistä pidetään kiinni noudattaen välittämisen, ehdottomuuden ja tinkimättömyyden periaatteita, saavutamme luotettavuutta, mikä mahdollistaa myös jatkuvan kehittymisen. Sellainen on todellista johtamista.

Comments are closed.