Lujatalo kehittää toimintaansa LastPlanner-menetelmän avulla

Lujatalo Oy on mukana Mittaviivan vetämässä tutkimus- ja kehityshankkeessa, jossa keskitytään uusien menetelmien käyttöönottoon ja vakiinnuttamiseen. Lujatalo on valinnut menetelmäkseen Last Plannerin suunnittelun- ja tuotannonohjauksessa. Samalla pilotoidaan VisiLeanin käyttöä LastPlannerin tukena.

Käyttöönotto on alkanut menetelmän kouluttamisella. Nyt menetelmää pilotoidaan suunnittelunohjauksessa. Parhaillaan ollaan valmistelemassa uusia pilotteja, joissa menetelmä otetaan käyttöön rakennusvaiheen aikatauluohjauksessa.

Kokemukset Last Planner- menetelmästä ovat tähän mennessä olleet positiivisia. “LastPlannerin avulla suunnitteluorganisaatio ja rakennuttaja yhteisesti pohtivat millä edellytyksillä kaikkien suunnittelua saadaan jouhevasti vietyä eteenpäin. Samalla yhteistyö paranee ja helpommin otetaan yhteyttä asioiden ratkomiseksi.”, sanoo projektipäällikkö Rainer Noppa Lujatalo Oystä.

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto sekä mukana olevat yritykset. Hanke valmistuu keväällä 2018, jonka jälkeen hankkeen tulokset ovat julkisia.

​Lisätietoja hankkeesta: Anssi Koskenvesa, etunimi.sukunimi@mittaviiva.fi.

Comments are closed.