Mikään ei ole niin kannattavaa kuin tehdä kerralla oikein!

Uusia työkaluja työtehtävien laadunvarmistukseen

Talonrakennusteollisuus ry, Mittaviiva Oy ja Ratu-ryhmä ovat olleet mukana Työ2030-ohjelmassa. Sen tuloksena on tuotettu työkaluja työmaatehtävien laadunhallintaan. Työkalujen käyttö hankkeen aikana perustuu yhteistyömalliin, jossa laatu kytkeytyy osaksi koko tehtävän läpivientiä, mm. seuraavissa vaiheissa

  • tehtäväsuunnittelu
  • aloituspalaveri
  • mestan vastaanotto
  • mallityö
  • valmiin työn vastaanotto.

Tavoitteena on, että kaikilla osapuolilla on tiedossa, millaista laatutasoa tehtävässä tavoitellaan sekä miten se saavutetaan ja tarkastetaan. Työn edellytykset tulee olla kunnossa ja käytössä tulla olla ajantasaiset suunnitelmat. Näin parannetaan työn sujuvuutta, laaduntuottokykyä ja työn turvallisuutta. Samalla se parantaa työn tuottavuutta. Työvälineet helpottavat myös työnjohdon arkea: rakennustehtävien laatuvaatimusten määrittelyä, vaatimusten läpikäyntiä tekijöiden kanssa ja työn aikana tehtävää laadunvalvontatyötä.

Laadunvarmistuslistat löytyvät kokonaisuudessaan RatuPakista kevään 2023 aikana: https://ratupakki.rakennustieto.fi.

Jos sinulla ei ole vielä Ratu-lisenssiä, voit tutustua laadunvarmistuslistoihin myös osoitteessa: https://www.mittaviiva.fi/tuotteemme/laadunvarmistus/

Eräs käyttäjäkommentti: “Kävin läpi tarkastuslistat. Nämä ovat yksinkertaisuudessaan erinomaisia. Erityisen tärkeänä pidän mittatoleranssitiedon tuomista tarkistuslistaan!”

 

Lisätietoja laadunvarmistuslistoista: Tarja Mäki, Mittaviiva Oy, tarja.maki@mittaviiva.fi

Lisätietoa Ratu-lisenssistä: https://tilaukset.rakennustieto.fi/ratu-kortisto/ratu-lisenssi

Comments are closed.