Mittaviiva uudistaa Last Planner™ -menettelyopasta!

Toukokuussa 2019 julkaistaan uusi opas Last Planner™ –menettelyn käytöstä suunnittelun- ja tuotannonohjauksessa rakennushankkeissa. Opas sisältää menettelyn perusteet ja ohjeet sen käyttööni hankkeissa. Mukana on myös näkökulmia menetelmän edelleen kehittämiseen, mm. osana tahtituotannon suunnittelua. Opas on tarkoitettu sekä itsenäiseen opiskeluun, ohjekirjaksi hankkeiden toimintaan että aineistoksi koulutuksiin ja kursseille.

Last Planner™ -menetelmä ei poista ongelmia. Se nostaa ne esiin ja mahdollistaa näin ongelmiin puuttumisen

– Anssi Koskenvesa

Last Planner™ –menettelyllä laaditaan yhteinen ja realistinen aikataulu, johon kaikki voivat sitoutua. Last Planner™ -menettelyä on käytetty rakennushankkeissa 2000-luvun alusta asti ja se kehittyy sekä täydentyy koko ajan. Se herättää ihmiset keskustelemaan ja nostaa esiin hiljaista tietoa. Keskustelun kautta se lisää avoimuutta ja luottamusta hankkeissa.

Comments are closed.