Rakennamme kustannustehokasta huomista – Mittaviiva Ihku-hankkeessa

Ihku-allianssi julkaisee uuden, laskentalogiikaltaan avoimen infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän keväällä 2021. Kyseessä on selainpohjainen laskentajärjestelmä erityisesti tilaajien ja suunnittelijoiden käyttöön. Hankkeen keskiössä on koko ajan täydentyvä rakennusosakirjasto hintatietoineen. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2021 alussa allianssin tilaajien hankkeissa, ja pian sen jälkeen se on tarjolla myös muille infra-alan kustannuslaskentaa tekeville.

Kuva 1: Kuva Ihku-laskentajärjestelmän kehitysversion käyttöliittymältä. Rakennusosien sisältö on tarkasteltavissa panostasolla.

Mittaviiva on tuonut allianssiin erityisosaamista kustannustiedon keräämisestä, analyysista sekä kustannuslaskentaohjelmien tuottamisesta ja ylläpidosta. Mittaviivalla on vuosien kokemus mm. Ratu-tutkimuksen, panospohjaisen RT-kustannuslaskenta -ohjelman ja kustannustietoa käsittelevän kirjallisuuden toteutuksesta. Mittaviivalle allianssi on ollut suuri päänavaus infrarakentamisen maailmaan. Aikaisemmissa hankkeissa Mittaviiva on keskittynyt erityisesti talonrakennuspuolen hankkeisiin, mutta allianssi on laajentanut osaamista uusille urille. Allianssihankkeen toteutukseen osallistuminen on tuonut myös uudenlaista kokemusta erityisesti allianssiorganisaationa toimimisesta, jossa eri osaamisalueiden asiantuntijat työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Mittaviiva on vastannut allianssissa erityisesti rakennusosalaskentasovelluksen laskentalogiikan ja laskennassa käytettävän rakennusosakirjaston ja sen panospohjaisen sisällön kehittämisestä. Rakennusosakirjasto on kustannustietokanta, joka mahdollistaa Ihku-laskentajärjestelmän käyttäjille luotettavat kustannusarviot eri suunnitteluvaiheissa. Rakennusosakirjastosta, sen sisällöstä ja muodostamisperiaatteista on saatavilla lisää tietoa Ihku-allianssin nettisivuilta: https://ihkuallianssi.fi/rakennusosakirjasto/


Kuva 2: Rakennusosakirjaston sisältö

Mittaviivan ohella allianssin palveluntuottajina ovat olleet Ramboll, Civilpoint ja Solita. Hankkeen tilaajia ovat Väylävirasto, Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty lukuisien alan asiantuntijoiden kokemusta ja osaamista järjestelmän tuottamiseksi. Työ on sujunut tiiviissä yhteistyössä, tavoitteiden mukaisessa aikataulussa ja tulokset ovat nyt aivan pian kaikkien saatavilla. Ihku-kustannuslaskentajärjestelmään esittelyvideon pääset katsomaan täältä.

Tiivis kehitystyö jatkuu ja lähiaikoina alamme kehittämään Ihku-laskentajärjestelmää myös aiempien suunnitteluvaiheiden kustannuslaskentaan. Tämä mahdollistaa kustannuslaskennan ja eri toteutusvaihtoehtojen vaihtoehtovertailut jo suunnittelun alkuvaiheilla. Ihkun panospohjainen rakennusosakirjasto mahdollistaa tulevaisuudessa myös esimerkiksi CO2-laskennan integroimisen kustannuslaskentaan. Näin rakennamme kustannustehokkaampaa huomista!

Tervetuloa tutustumaan hankkeeseen, tekijöihin ja tuloksiin! https://ihkuallianssi.fi
Lisätietoja saa myös suoraan Akilta: aki.peltola@mittaviiva.fi

Aki Peltola
Kustannuslaskentatiimin vetäjä
aki.peltola@mittaviiva.fi

Comments are closed.