Tietomallintamisen käytöt rakentamisessa

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan tietomallintamisen käyttöä rakennushankkeen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Aluksi tarkastelemme, mitä tietomallintamisella tarkoitetaan ja mitä lupauksia kirjallisuudessa annetaan tietomallien käyttömahdollisuuksista ja hyödyistä rakennusalalla. Empiirisen aineiston perusteella tarkastelemme, mitä ovat mallintamisen käytöt tutkimissamme rakennushankkeissa. Tietomallintamista käytetään varsin moniin tarkoituksiin erityisesti rakentamisen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Silti monet tietomallintamiskirjallisuudessa esitetyt lupaukset jäävät täyttymättä. Malleja ei hyödynnetä ylläpitovaiheessa. Lisäksi odotus siitä, että tietomallintaminen parantaisi suunnittelun ja rakentamisen laatua jäi täysimääräisesti toteutumatta. Keskeinen johtopäätös on, että tietomallintaminen tapahtuu edelleen perinteisten yhteistyökäytäntöjen puitteissa, jotka ovat korostaneet suunnittelijaosapuolten itsenäisyyttä ja perustuneet paperimuotoisten suunnitelmien vaihdolle.

Avainsanat: tietomallintaminen, odotukset, käyttö, suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Lataa artikkeli tästä (PDF).

Comments are closed.