Uusien toimintatapojen käyttöönotto ja vakiinnuttaminen rakennusalalla

Projektien onnistunut läpivieminen vaatii hankkeilta uudenlaista yhteistyötä ja mm. tehokkaampia suunnittelunohjauskäytäntöjä. Erilaisia uusia käytäntöjä yhteistyön parantamiseksi on tarjolla ja niitä on myös onnistuneesti kokeiltu erilaisissa hankkeissa. Selkeästä tarpeesta ja onnistuneista kokeiluista huolimatta, uudet toimintatavat ja käytännöt kuitenkin vakiintuvat hyvin hitaasti yritysten tai hankkeiden toimintaan.

Meneillään olevassa tutkimus- ja kehityshankkeessa Mittaviiva Oy yhdessä yritysten kanssa pyrkii kehittämään ja vakiinnuttamaan yritysten valitsemia uusia käytäntöjä näiden toimintaan ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Yritykset ovat valinneet tällaisiksi menetelmiksi mm. solmutyöskentelyn ja LastPlanner-menetelmän suunnittelun- että tuotannonohjauksessa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sitä miten uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja vakiinnuttamista voidaan yleisesti nopeuttaa ja tehostaa. Tulokset ovat hyödynnettävissä erilaisten organisaatioiden muutoshankkeiden läpiviennissä.

Hankkeessa ovat mukana ja hanketta rahoittavat mm. Työsuojelurahasto, Senaatti Kiinteistöt, A-insinöörit, Lujatalo Oy ja TietoaFinland Oy.

Lisätietoja hankkeesta: Anssi Koskenvesa, etunimi.sukunimi@mittaviiva.fi.

Comments are closed.