Last Planner työmaan johtamisessa -koulutusaineisto

24,90 

Kuvaus

Last Planner varmistaa, että edellytykset suunnittelutyön tekemiselle ovat kunnossa ja työt voidaan toteuttaa suunnitellusti.

Last Planneria tarvitaan, kun halutaan:

  • varmistaa, että suunnittelu valmistuu aikataulussa.
  • varmistaa, että suunnittelun tarkkuus ja laatu vastaavat tuotannon tai hankinnan tarpeita.
  • varmistaa tilaajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, hankinnan välisen tiedonkulun ja yhteistyön toimivuus.
  • saada suunnittelun ongelmat ja tarpeet ajoissa esiin, että niihin voidaan vaikuttaa.
  • poistaa suunnittelutyöstä turhaa, päällekkäistä tai väärään aikaan tekemistä.
  • tehostaa suunnittelukokousten ajankäyttöä.

Last Plannerin avulla:

  1. Suunnittelu valmistuu ajallaan.
  2. Hankinnat ja tuotanto käynnistyvät ajoissa.
  3. Rakennusvaiheessa tarvitaan vähemmän suunnitelmamuutoksia.

Koulutusaineisto käsittää tiiviin PDF-kalvosarjamuotoisen tietopaketin Last Plannerin käyttöönottoon työmaan johtamisessa. Aineiston ovat laatineet DI Anssi Koskenvesa ja DI Tarja Mäki.