Tuottavuuden tutkimus

Tuottavuus rakennusalalla ei ole kehittynyt vuosikymmeniin. Kehityksen kohteiksi ehdotetaan viereisen kuvan mukaan vähän kaikkea. Oleellista kehittämisessä on jatkuvan parantamisen periaate. Poppakonsteja ei ole. 

Mittaviivan tuottavuustutkimus vastaa tarpeeseen tuntea tuotannon vahvuudet ja kehityskohteet. Tutkimalla vastataan työyhteisön jäsenten tarpeeseen nähdä oma työnsä osana koko työryhmän toimintaa.

Tuottavuusloikka-palvelu hyödyntää Ratu-tutkimuksessa tiedonhankintamenetelmänä käytettävää työnseurantaa. Tutkimuksessa voidaan lisäksi hyödyntää monia muita taloudellisia ja ajankäytöllisiä tietolähteitä asiakasyrityksestä riippuen. Tutkimuksen tekee yhden tai useamman työvuoron aikana 1 – 5 hlöä käsittävä tutkimusryhmä.

Lopputuote

Palvelun lopputuotteet ovat

  • visuaalinen työnkuvaus työnsuorituksesta sekä
  • loppuraportti

Lopputuotteista käy ilmi seurattavien kohteiden (työkoneet, työntekijät) liike ja työn sisältö sovitulla, tarkimmillaan 2 minuutin, tarkkuudella. Ennen tutkimusta määritellään yhdessä tutkijan kanssa tuottavuuden käsite ja sovitaan kohdekohtaisen tuottavuuden tunnuspiirteet.

Asiakas saa myös tietokantaotteen käyttöönsä korvauksetta. Aineistoanalyysit, koulutukset ja konsulttityö esim. muutoslaboratorio-työkalulla voidaan toteuttaa erillisen sopimuksen mukaan.

Tuottavuusloikka – tutkimuskokonaisuudet

Perustutkimuskokonaisuudet ovat

  • PIENI ASKEL – 2 tv seurantaa 1 + työnkuvaus + tuottavuusraportti
  • ISO HARPPAUS – 4 tv seurantaa 1 + työnkuvaus + tuottavuusraportti

Yksi seuranta sisältää yhden tutkijan 1 tv:n kestoisen seurannan. Yksi tutkija pystyy seuraamaan hieman työstä riippuen 1 – 4 kohdetta samassa tilassa tai kahta vierekkäisissä tiloissa olevaa kohdetta.

Kysy myös muuta kokonaisuutta tai tarkempaa analyysiä.

TEKES-rahoitus

Tilatessasi Tuottavuusloikka-palvelun Mittaviiva Oy:ltä, on yrityksellämme mahdollisuus avustaa TEKES-yhteisörahoituksen hakemisessa.

TEKES-rahoituksella on tietyin edellytyksin mahdollista jopa kaksinkertaistaa tutkimuksen laajuus.

Kiinnostuitko aiheesta?

Jätä yhteystietosi alle ja kerro miten voimme olla avuksi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.