Lean rakentamisessa

The machine that changed the world

The machine that changed the world –teos antoi Toyotan kehittämälle tuotantosysteemille (TPS) uuden nimen – Lean Production (Manufacturing) (Management). Mittaviiva uskoo Leaniin – ihmisten kunnioittamisen ja jatkuvan kehittämisen parantavaan voimaan myös rakennustoimialalla.

​Mittaviiva on Lean Construction Instituten hyväksymä Last Planner® System -kouluttaja. Menetelmä tarjoaa keinon yhdistää suunnittelun ja valvonnan, laaduntuottokyvyn maksimoinnin sekä hukan minimoinnin rakennusprosessissa.

Tuotannonsuunnitteluun alunperin suunniteltu Last Planner toimii myös erinomaisena suunnittelun johtamisen välineenä. Menettelyllä hallitaan lähtötietotarpeet sekä ajalliset ja sisällölliset tavoitteet. Jos haluat suunnittelun johtamiseen läpinäkyvyyttä ja toimivuutta, ota yhteyttä. Tehdään yhdessä projektista se yhteinseen päämäärään tähtäävä ponnistus, joka sen tulisi olla.

Lean

Lean on johtamisfilosofia, joka perustuu jatkuvan kehittämisen ja ihmisten kunnioittamisen perusperiaatteisiin. Lean keskittyy arvon tuottamiseen asiakkaalle sekä tuotannon virheiden ja hukan vähentämiseen ottamalla kaikki osapuolet mukaan jatkuvaan parantamiseen.

Lean Construction

Lean Construction on Lean-ajatteluun perustuva uudistettu näkemys projektituotannosta, jonka tavoitteena on luoda ennustettavaa työnkulkua eliminoimalla tilanteet, joissa työ odottaa työntekijöitä tai työntekijät odottavat työtä.

Last Planner®

Last Planner® on tuotannonsuunnittelun ja –ohjauksen menettely, joka keskittyy rakentamisvaiheen ja lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen. Last Planner -menetelmässä pääpaino on yhteistyössä tehdyssä rakentamisvaihe-suunnittelussa, esim. rakennus- ja talotekniikan yhteensovittamisessa sekä edellytyksien luomisessa suunnitelmien mukaiselle toiminnalle.

Kiinnostuitko aiheesta?

Jätä yhteystietosi alle ja kerro miten voimme olla avuksi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.