Lean rakentamisessa

Koulutusteemojamme ovat

Lean

Lean on johtamisfilosofia, joka perustuu jatkuvan kehittämisen ja ihmisten kunnioittamisen perusperiaatteisiin. Lean keskittyy arvon tuottamiseen asiakkaalle sekä tuotannon virheiden ja hukan vähentämiseen ottamalla kaikki osapuolet mukaan jatkuvaan parantamiseen.

Lean Construction

Lean Construction on Lean-ajatteluun perustuva uudistettu näkemys projektituotannosta, jonka tavoitteena on luoda ennustettavaa työnkulkua eliminoimalla tilanteet, joissa työ odottaa työntekijöitä tai työntekijät odottavat työtä.

Last Planner

Last Planner on tuotannonsuunnittelun ja –ohjauksen menettely, joka keskittyy rakentamisvaiheen ja lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen. Last Planner -menetelmässä pääpaino on yhteistyössä tehdyssä rakentamisvaihe-suunnittelussa, esim. rakennus- ja talotekniikan yhteensovittamisessa sekä edellytyksien luomisessa suunnitelmien mukaiselle toiminnalle.

Tahtituotanto

Tahtituotannossa projekti jaetaan identtisiin työpaketteihin, jotka seuraavat toisiaan keskeytyksettä. Tuotantonopeus on yhdenmukainen koko valitun jakson ajan. Tasainen virtaus tekee projektista ennustettavamman.

Tahtituotannon voima perustuu tuotantosysteemin standardointiin, tuotannon eräkokojen ja puskureiden pienentämiseen sekä erinomaiseen kykyyn antaa tilannekuva tuotannon etenemisestä. 

Villego-peli

Villego-pelin avulla simuloidaan perinteisesti johdetun ja Lean-johdetun rakennushankkeen eroja. Aluksi rakennetaan lego-talo ja toimitaan kuten hankkeissa normaalisti toimitaan. Virheistä opitaan ja lopuksi talo rakennetaan uudelleen Lean-periaatteita noudattaen. Toinen kierros avaa jokaisen silmät. Osallistujat oppivat konkreettisesti, mistä tuottavuuden parantamisessa on oikeasti kyse.

Lean-pakka
Leanin perusteet löytyy Mittaviivan Lean-pakasta

 

The machine that changed the world –teos antoi Toyotan kehittämälle tuotantosysteemille (TPS) uuden nimen – Lean Production  (Management). Mittaviiva uskoo Leaniin – ihmisten kunnioittamisen ja jatkuvan kehittämisen parantavaan voimaan myös rakennusalalla.

Mittaviiva on Lean Construction ja Last Planner -kouluttaja. Tuotannonsuunnitteluun alunperin suunniteltu Last Planner toimii myös erinomaisena suunnittelun johtamisen välineenä. Menettelyllä hallitaan lähtötietotarpeet sekä ajalliset ja sisällölliset tavoitteet. Jos haluat suunnittelun johtamiseen läpinäkyvyyttä ja toimivuutta, ota yhteyttä. Tehdään yhdessä projektissanne yhteiseen päämäärään tähtäävä ponnistus. Otetaan mukaan vaikka Villego-peli. Last Planner -opas ja Lean-pakka löytyvät verkkokaupastamme!

Kiinnostuitko aiheesta?

Jätä yhteystietosi alle ja kerro miten voimme olla avuksi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.