Ajankohtaista

Vaikuttavaa turvallisuuskorttikoulusta! Työturvallisuuskeskus ja Mittaviiva Oy uudistavat turvallisuuskorttikoulutusta

Työturvallisuuskorttikoulutuksen voi suorittaa nyt monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutusta pilotoidaan osana Työturvallisuuskortti-koulutuksen kehittämistä. Pilotin perusteella vakioidaan monimuotomenetelmä vuodelle 2021. Monimuotokoulutuksessa osa asioista opiskellaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan ja neljä tuntia koulutuksesta suoritetaan lähiopetuksessa. Korona-tilanteen vuoksi lähiopetus pidetään nyt etäyhteyksien kautta. Kurssin oppimistavoitteet ovat … Read More

Last Planner Onlinen uusi versio julkaistu

Julkaisimme 1.10.2020 odotetun uuden version selainpohjaisesta Last Planner -sovelluksestamme. Uusi versio sisältää useita toivottuja ominaisuuksia. Uutta lokakuun 2020 versiossa: Viikkotason suunnittelu sekä omat hanketyypit suunnittelun ja työmaan johtamiselle. Uusia lapputyyppejä: alustava “haamulappu” sekä välitavoite. Värien pikavalinnat hankeosapuolille. Klikkaa vain osapuolen … Read More

Työturvallisuuskorttikoulutus 4 tuntia etäopetuksena

Työturvallisuuskortin voi nyt suorittaa verkkokurssina, monimuotokoulutuksena 4 tunnissa. Monimuotokoulutus koostuu ennakkotehtävistä verkkokurssista (4 h) ja tentistä. Ennakkotehtävät suoritetaan ennen verkkokurssia. Verkkokurssi ja tentti kestää neljä tuntia. Koulutus keskittyy rakennushankkeiden työturvallisuuteen. Koulutuksessamme käymme läpi mm. seuraavia teemoja: Yhteinen työpaikka Yhteinen turvallisuus … Read More

Työturvallisuuskorttikoulutus 4 tuntia laituriltasi

Työturvallisuuskortin voi nyt suorittaa verkkokurssina, monimuotokoulutuksena 4 tunnissa. Monimuotokoulutus koostuu ennakkotehtävistä verkkokurssista (4 h) ja tentistä. Ennakkotehtävät suoritetaan ennen verkkokurssia. Verkkokurssi ja tentti kestää neljä tuntia. Koulutus keskittyy rakennushankkeiden työturvallisuuteen. Koulutuksessamme käymme läpi mm. seuraavia teemoja: Yhteinen työpaikka Yhteinen turvallisuus … Read More

Tervetuloa työturvallisuuskoulutukseen!

Työturvallisuuskortin voi nyt suorittaa etänä. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen sisältö Koulutus keskittyy rakennushankkeiden työturvallisuuteen. Koulutuksessamme käymme läpi mm. seuraavia teemoja: Yhteinen työpaikka Yhteinen turvallisuus Tapaturmien vaikutus ihmisten elämään Perehdyttäminen Yhteinen turvallinen työpäivä Koulutukseen sisältyy … Read More

Ratulo-hankkeen tulokset julkaistu

Pitkään työstetty Ratulo-hanke on julkaisuvaiheessa – nyt on aika arvioida ja hyödyntää tuloksia! Tutustu lisää: Ratulo-hanke Tänään myös virtuaalinen julkaisuseminaari Teamssa https://link.mittaviiva.fi/ratuloseminaari

Rakennustöiden menekit siirtyvät uudelle vuosikymmenelle

Mittaviiva on sopinut Ratu Rakennustöiden menekit -käsikirjan päivittämisestä osana vuoden 2019 Ratu-sisällöntuotantoa. Ajantasainen kirja julkaistaan syksyllä 2019. Menekkikirja kokoaa ajantasaiset Ratu-työmenekit ja niihin vaikuttavat suoritemäärä- ja olosuhdetekijät sekä Ratun oletustyöryhmillä lasketut työsaavutukset ohjekorteista yksiin kansiin Talo 2000 tuotantonimikkeittäin. Lukija löytää … Read More

RT-kustannuslaskentaa kehitetään 2019

RT-kustannuslaskennan kehittäjät Mittaviiva, Rakennustieto ja SSA-Digi ideoivat RT-kustannuslaskennan vuoden 2019 kehitysaskeleita ja mahdollisia uusia ominaisuuksia 27.3.2019 Rakennustiedolla. Vuoden 2019 aikana luodaan uusia mallihankkeita ja kehitetään mahdollisesti uusi ominaisuus, joka mahdollistaisi määräluetteloiden tuonnin RT-kustannuslaskentaan. Lisäksi selvitetään käyttäjien tarpeita mahdollisiin uusiin ominaisuuksiin … Read More

Mittaviiva uudistaa Last Planner™ -menettelyopasta!

Toukokuussa 2019 julkaistaan uusi opas Last Planner™ –menettelyn käytöstä suunnittelun- ja tuotannonohjauksessa rakennushankkeissa. Opas sisältää menettelyn perusteet ja ohjeet sen käyttööni hankkeissa. Mukana on myös näkökulmia menetelmän edelleen kehittämiseen, mm. osana tahtituotannon suunnittelua. Opas on tarkoitettu sekä itsenäiseen opiskeluun, ohjekirjaksi … Read More

ROK’n’KOR rokkaa jälleen!

Tuttujen kustannuskirjojen taittotyö päättyi osaltamme juuri ja kirjat painetaan lähiviikkoina. Kirjat ovat saatavilla mm. rakennnustietokaupassa: link.mittaviiva.fi/ROK ja link.mittaviiva.fi/KOR Kirjojen esittelemät tuoterakenteet on pysyneet kutakuinkin samanlaisena muutamia vuosia, hinnat ja työmenekit tietysti päivittyvät. Tänä vuonna lisäsimme kirjaan mobiililaitteella luettavia QR-koodeja sekä … Read More