Laadunvarmistus

Mikään ei ole niin kannattavaa kuin tehdä kerralla oikein!

Uusia työkaluja työtehtävien laadunvarmistukseen Talonrakennusteollisuus ry, Mittaviiva Oy ja Ratu-ryhmä ovat olleet mukana Työ2030-ohjelmassa. Sen tuloksena on tuotettu työkaluja työmaatehtävien laadunhallintaan. Työkalujen käyttö hankkeen aikana perustuu yhteistyömalliin, jossa laatu kytkeytyy osaksi koko tehtävän läpivientiä, mm. seuraavissa vaiheissa tehtäväsuunnittelu aloituspalaveri mestan … Read More