Tietomallintamisen käyttöönoton pitkät ja mutkikkaat polut rakennusyrityksessä

Tiivistelmä

Artikkelissa kuvataan tietomallintamisen käyttöä pitkittäistutkimuksena yhdessä rakennusyrityksessä. Tutkimuksen kohteena on miten tietomallintamisen käyttöönottoa tuettiin yrityksessä, Miten käyttöönotto toteutui ja millaisia jännitteitä ja ristiriitoja käyttöönoton kuluessa ilmeni ja miten ne ratkaistiin.

Avainsanat: tietomallintaminen, käyttöönotto, sosiaalinen käytäntö, toiminnan teoria, rakennusyritys

Lataa artikkeli tästä (PDF)

Comments are closed.