Tutkimus

Mittaviiva tutkii ja kehittää rakennusalan toimintaa monesta eri näkökulmasta.

Ratu työmenetelmä- ja työmenekkitutkimus on ollut Mittaviivan perustutkimusta jo vuodesta 1995 alkaen. Kuluneiden yli 20 vuoden aikana Mittaviiva on julkaissut tutkimuksesta suuren määrän erilaisia ohjekortteja ja alan kirjallisuutta. Ratu-tutkimuksen tulokset ovat käytössä suomalaisten rakennushankkeiden aikataulu- ja kustannussuunnittelun lähtötietoina ja opetuksessa eri koulutusasteilla.

Rakentamisen kustannustiedon tutkimus on ollut luonteva jatkumo Mittaviivan työmenetelmä- ja työmenekkiosaamiselle. Mittaviiva on tutkinut alan kustannuskehitystä, kehittänyt erilaisia kustannuslaskentaohjelmistoja ja julkaisee vuosittain kustannustietoa mm. Rakennusosien kustannukset –kirjan muodossa.

Rakennusalan tuottavuuden tutkimus ja kehittäminen on Mittaviivan ydinosaamista. Tätä työtä tehdään erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa suoraan yrityksille tai julkisrahoitteisesti. Tuottavuuden kehittämisessä yhdistyvät mm. Mittaviivan Lean Construction osaaminen ja uudenlaisten yhteistyömenetelmien kehittäminen.

Rakennustyön turvallisuus on meille tärkeää. Mittaviiva tutkii, kehittää ja kouluttaa rakennusalan turvallisuutta. Mittaviivan turvallisuustutkimuksissa haetaan uudenlaista näkökulmaa ja asennemuutosta alan turvallisuuden kehittämiseksi. Olemme tutkineet mm. rakennustyömaalla tapahtuneiden tapaturmien vaikutusta ihmisten elämään sekä perehtyttämistä työmaalla, Parhaillaan Mittaviiva kehittää alan yhteistä ePerehdytystä.

Tietomallintaminen rakennusalalla on yksi Mittaviivan tutkimusten aiheista. Mittaviivan työntekijöitä oli mukana jo RYM-SHOKin PRE-ohjelmassa (2010-2015), jossa tutkittiin tietomallien käyttöä  rakennusalalla. Tutkimusyhteistyö Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa jatkuu edelleen. Mittaviiva tarjoaa myös yrityskohtaista tukea tietomallintamisen käyttöönotossa.

Uudenlaiset yhteistyömenetelmät kuten LastPlanner suunnittelun- ja tuotannonohjauksessa tai solmutyöskentely ovat keskeinen osa tutkimustoimintaamme. Näiden avulla pyritään varmistamaan entistä parempi tuottavuus ja yhteistyö hankkeissa. Mittaviiva tutkii parhaillaan mm. uusien toimintamenetelmien käyttöönottoa ja vakiinnuttamista yrityksissä.

Mittaviiva tekee läheistä akateemista yhteistyötä mm. Tampereen yliopiston Talouden ja rakentamisen tiedekunnan  ja Helsingin yliopiston toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön kanssa. Anssi Koskenvesa valmistelee väitöskirjaa rakennusalan tuottavuudesta TTY:lle. Tarja Mäki tekee väitöskirjaa aiheesta “työmaan työnjohdon työ ja tietomallien käyttö rakennustyömaiden johtamisessa” HY:lle.

Mittaviivalla on vankka osaaminen ja kokemus tutkimusrahoitusten hakemisessa. Rahoituksen haku –apua tarjotaan myös muille tahoille.

Rakennustyön tuottavuuden ja rakentamisen volyymin kehittyminen 1975-2010
Last Planner suunnittelu käynnissä.
Urakkasummien ja tavoitearvioiden korrelaatio

Kiinnostuitko aiheesta?

Jätä yhteystietosi alle ja kerro miten voimme olla avuksi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.