Ajankohtaista

”Tää on ollut meille kyllä tosi tuskasta…” Tarinoita rakennusalan muutoshankkeista

Toiminnan kehittäminen rakennusalalla vaatii vahvaa johtamista. Muutoksen läpivieminen edellyttää muutostarpeen ymmärtämistä ja eri osapuolten sitouttamista muutosprosessiin. Muutos on pitkä prosessi, joka vaatii aikaa, resursseja, tukea, koulutusta ja ohjausta erityisesti siinä vaiheessa, kun uudenlaista toimintatapaa viedään käytännön hankkeisiin. Kaksi vuotta kestäneeseen … Read More

Mittaviiva 25 vuotta – ja kehitys jatkuu

Kävimme Tukholman joulumatkalla läpi Mittaviivan missiota, visiota, rakennusalan trendejä sekä näiden vaikutusta Mittaviivan toimintaan vuoteen 2025 mennessä. Mittaviiva on toiminut menneet vuodet rakennusalan tiedon koostajana ja jalkauttajana. Tämä tehtävä säilyy edelleen, mutta tulevaisuudessa haluamme olla entistä vahvemmin tukemassa yhteistyökumppaneidemme toiminnan … Read More

Tietomallintamisen käytöt rakentamisessa

Tiivistelmä Tässä artikkelissa tarkastellaan tietomallintamisen käyttöä rakennushankkeen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Aluksi tarkastelemme, mitä tietomallintamisella tarkoitetaan ja mitä lupauksia kirjallisuudessa annetaan tietomallien käyttömahdollisuuksista ja hyödyistä rakennusalalla. Empiirisen aineiston perusteella tarkastelemme, mitä ovat mallintamisen käytöt tutkimissamme rakennushankkeissa. Tietomallintamista käytetään varsin moniin … Read More

Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa

Tiivistelmä Tietomallien laajeneva käyttö vaatii johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin kehittämistä rakennushankkeissa. Tutkimushankkeessa selvitettiin millä eri tavoilla ja kenen toimesta tietomallintamista johdetaan ja koordinoidaan rakennushankkeissa, millä eri tavoin tietomallintamista käytetään ja hyödynnetään kiinteistöjen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa, miten tietomallien tuottamisesta ja … Read More

Tietomallintamisen käyttöönoton pitkät ja mutkikkaat polut rakennusyrityksessä

Tiivistelmä Artikkelissa kuvataan tietomallintamisen käyttöä pitkittäistutkimuksena yhdessä rakennusyrityksessä. Tutkimuksen kohteena on miten tietomallintamisen käyttöönottoa tuettiin yrityksessä, Miten käyttöönotto toteutui ja millaisia jännitteitä ja ristiriitoja käyttöönoton kuluessa ilmeni ja miten ne ratkaistiin. Avainsanat: tietomallintaminen, käyttöönotto, sosiaalinen käytäntö, toiminnan teoria, rakennusyritys Lataa … Read More

Mittaviiva juhli 25.toimintavuottaan!

Mittaviiva vietti keskiviikkona 26.4.2017 25-vuotista taivalta rakentamisen tiedon parissa Olo Gardenissa pitkäaikaisimpien yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kiitämme kaikkia kumppaneitamme ja asiakkaitamme sekä yrityksessämme työskennelleitä vuosien saatossa osoittamastanne luottamuksesta. Mittaviiva Oy on vuosien saatossa toiminut rakennusalan erilaisissa tehtävissä mm. rakennushankkeiden projektijohdossa, valvontatehtävissä, tutkimusorganisaationa … Read More

Visonin ja Mittaviivan Lean-koulutuskevät jatkuu niin suunnittelijoille kuin rakentajille järjestettävillä koulutustilaisuuksilla!

Tule oppimaan mistä Leanissa on kyse rakentamisessa ja miten sitä voidaan käytännössä hyödyntää asiakasarvon parantamiseen ja tuottavuuden kehittämiseen! Vison ja Mittaviiva ovat järjestäneet yhteistyössä jo puolenkymmentä Lean-koulutustilaisuutta. Palaute aikaisemmista tilaisuuksistamme on ollut erinomainen: kaikkien annettujen palautteiden keskiarvona 4,2 / 5. … Read More

Mittaviiva tykyili Kainuussa 16-17.3.17

Harvoin on yritysten tyky-toiminta näin tehokasta, kun vain hieman reilussa vuorokaudessa Mittaviiva kävi pitämässä sisäisen työpajan, perehtymässä #marilta -tapahtumaan sekä katsastamassa Vuokatin. Kuvaavaa reissulle oli, että lentolakon vuoksi vain markkinointi-iltamat ja ravintolavaraus pitivät paikkansa. Kokonaisuudessaan pitkän viikonlopun varaus kutistui juurikin reiluun vuorokauteen. … Read More

Johtamisvaje

Parin vuoden intensiivinen tutustuminen rakennushankkeisiin tutkimukseeni liittyen on vahvistanut käsitykseni siitä, että suomalaisessa rakentamisessa on ammottavan kokoinen johtamisvaje. Ai niin ne työmaat, voi joku ajatella. Ei, tällä kertaa ne eivät ole työmaat, joita tarkoitan, vaan ne ovat nämä hankkeet kokonaisuudessaan, … Read More

Suunnittelu Post-it lappujen avulla

LEAN rakentajille -koulutus 9.3.2017

Lean on johtamisfilosofia, joka tähtää hukan poistamiseen, asiakkaalle tuotettavan arvon maksimointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tule oppimaan mistä Leanissa on kyse rakentamisessa ja miten sitä voidaan käytännössä hyödyntää asiakasarvon parantamiseen ja tuottavuuden kehittämiseen! Siirtyminen kohti Leanin mukaista toimintaa mahdollistaa lukuisia hyötyjä … Read More